என்னுடைய யுக்தியது இடர் கொய்யும் கத்தியது அதை ஆக்கத்துடன் தீர்ப்பேனா ? இல்லை அழுத்தத்தில் அமிழ்வேனா ? தொழிலடிமை ஆவேனா ? இல்லை தொழிலதிபர் ஆவேனா ? என்றுன்னை ஆட்டுவித்த ஐயங்களை விரைவில்..!

0

நாட்களில்

0

மணிநேரங்களில்

0

நிமிடங்களில்

0

விநாடிகளில்

நீங்களும் பங்கு பெற ?

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

தொழில் துவங்குவதற்கு உதவும் முனைவகம், கோயம்புத்தூர்

வருகை தர